Over Monkeytail Holding

Monkeytail is de holding waaronder een aantal bedrijven vallen. Ieder bedrijf heeft haar eigen specialiteit. De bedrijven weten elkaar ook te vinden om een klant een combinatie van diensten en producten te kunnen leveren. De rode draad in de aanpak, cultuur en portfolio van de verschillende bedrijven is het feit dat wij erin geloven dat ICT-oplossingen gebaseerd op Open Source en bijbehorende hoogstaande dienstverlening uitstekend geschikt zijn om in de behoeften van klanten te voorzien. We zijn daardoor een alternatief ten opzichte van het huidige aanbod aan ICT-producten en -dienstverlening. Security, total cost of ownership en hoogstaande dienstverlening worden als gevolg van het gebruik van Open Source als basis op een andere manier ingevuld. Uiteraard zijn wij in staat om ook in bestaande ICT-architecturen deelaspecten in te vullen.

Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem dan contact op met een van onze bedrijven!